İçerikler

SINAV TARİHİ BAŞVURU BAŞVURU
BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
6 Şubat 2016 7 Aralık 2015 20 Aralık 2015
11 Haziran 2016 11 Nisan 2016 24 Nisan 2016
08 Ekim 2016 25 Temmuz 2016 7 Ağustos 2016

 

SRC SINAVI İLE İLGİLİ HUSUSLAR‎

Sınava gelirken, sınav giriş kartınızla birlikte Nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya kimlik niteliği taşıyan belge ve belgeler hazır bulundurulmalıdır.

Sınava gelirken yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve sınav esnasında kullanılacak diğer kırtasiye malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Sınav süresince, sınav katılımcıları arasında malzeme alış-veriş olmayacaktır.

Sınav gözlemcisinin vereceği talimat ve uyarılara uyunuz. Gerek görülen durumlarda sınav gözlemcisi/gözlemcilerinin sınava müdahale etme hakkı vardır.

Gerek görüldüğü takdirde, sınava ilişkin uyarı, talimat, duyuru ve iptaller Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkili yayın organları aracılıyla yapılır.

NOT: Adayların sınav saatlerinden 30 dakika önce sınav salonunda bulunması gerekmektedir.